\"ZABAWA W TEATR\"

"ZABAWA W TEATR"

 
ZAJĘCIA AKTORSKIE DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT
 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci mają możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki. Teatr stanowi bowiem syntezę wszelkich środków artystycznego wyrazu, łączy w sobie plastykę, muzykę, słowo i ruch. Zabawa w teatr umożliwia dzieciom spełnić ich naturalne potrzeby i skłonności: poznawanie i naśladowanie świata, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na temat otaczającej je rzeczywistości oraz nieskrępowanego wyrażania emocji.
 
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę i sprzyja umuzykalnieniu. Rozwija także umiejętności ruchowe i zwiększa poczucie własnej wartości. 
 
Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieśmiałe, pochłonięte zabawą, zyskują odwagę i pewność siebie. Dzieci bardziej ekspresyjne, mające problem ze skupieniem się, uczą się koncentracji, bowiem bardzo ważnym aspektem zajęć teatralnych jest nauka oraz ćwiczenie właśnie tej umiejętności, niezbędnej nie tylko podczas pracy nad przedstawieniem, ale również podczas nauki w szkole.
 
Teatr uczy szacunku do pracy drugiego człowieka, współdziałania w grupie i pewności siebie, a także cierpliwość, poprzez oczekiwanie na „swoją kolej”. Duże korzyści dzieci wynoszą z zabaw teatralnych, w których nie posługują się gotowym tekstem, lecz mówią własnymi słowami, improwizują. Dzięki temu rozwijają kompetencje językowe, uczą się poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększają zasób słownictwa, próbując dobierać słowa najbardziej odpowiednie w danej sytuacji, scenie. Równie wartościowa jest zabawa w inscenizację utworów literackich, opowiadań, wierszy, legend, baśni czy też scen z filmów dla dzieci.
 
Zajęcia teatralne wywierają także duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, uczą wyrażania i kontrolowania emocji, budują pewności siebie. Dają także możliwość wspólnego działania i wspólnej radości z osiągniętego celu. Są jednym z efektywnych środków wychowania wszechstronnego.
 
WTOREK
PROPONOWANA GODZINA - 17:30 - 18:10- DO UZGODNIENIA PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY
czas trwania zajęć 40 min, cena :70zł/mc
DK RAKOWIEC ul. Wiślicka 8
INFORMACJE I ZAPISY TEL: 601092442
PEDAGODZY TEATRALNI:  IZABELA STAFECKA, SEBASTIAN STAFECKI